استعلام بانک

استعلام بانک

آیا نمیدانید کی بانک موجودی میگیرد ؟ ما با این سیستم به شما از طریق پیامک اطلاع میدهیم

در این بخش می توانید وضعیت بانک مورد نظر خود در طول ۷۲ ساعت بررسی کنید و در هر لحظه ای که از بانک مرکزی موجودی دریافت شد از طریق پیامک  به شما اطلاع رسانی می شود.

توجه : اگر بانک برای ۱ ثانیه هم موجودی دریافت کند برای شما پیامک ارسال می شود.

توجه : طی ۷۲ ساعت به صورت نامحدود برای شما پیامک اطلاع رسانی ارسال می شود

توجه : در صورت ارسال off-15420 به شماره پیامک اطلاع رسانی دیگر با آن شماره قادر به استفاده از این سرویس نمی باشید و هیچ پیامکی از طریق وبسایت ما برای شما ارسال نمی شود

استعلام بانک موقتا غیرفعال شده است

[gravityform id=”16″ title=”false” description=”false”]