ساخت حساب کافی نت ها

شرایط تایید حساب کافی نت ها

۱ – ثبت نام ۲۰ نفر در۲۰ روز

۲ – مدارک اثبات کافی نت ( جواز کسب – کارت مباشر و غیره … )

نکته : می بایست حداقل یکی از شرایط فوق را برای تایید حساب کافی نت داشته باشید

[gravityform id=”5″ title=”false” description=”false”]

تا اطلاع ثانوی امکان ساخت حساب کافی نت وجود ندارد